Notă de informare privind protecția datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC FEMME BOUTIQUE SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este furnizarea de servicii, reclamă și oferte comerciale.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare realizării actului medical. Refuzul dvs. determină imposibilitatea oferirii serviciilor medicale.

În cazul informațiilor generale și a furnizării de oferte comerciale și reclamă, nu aveți obligația de a ne furniza datele dvs, acest lucru atrăgând după sine imposibilitatea de a vă ține la curent cu ofertele noastre.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SC FEMME BOUTIQUE SRL şi nu sunt comunicate altor terți.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email: office@femme-boutique.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state. În cazul în care acest lucru va fi necesar, vi se va solicita acordul prealabil.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.