Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Consultații Online

Informații generale

În prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteți afla cum utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați serviciul de Consultații Online oferit de FEMME BOUTIQUE S.R.L. (în continuare „FEMME BOUTIQUE MEDICAL”).

Datele de contact ale operatorului

FEMME BOUTIQUE SRL, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Strada Aleea Alexandru nr. 35, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12409/2017 si avand CUI 37964978, adresa de e-mail: office@femme-boutique.ro, numar de telefon: ++40 749 089 890 este operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Cum obținem datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt furnizate de dumneavoastră atunci când vă programați pentru o Consultație Online, respectiv atunci când ne transmiteți documente și informații despre dumneavoastră, fie înainte de Consultația Online, fie în timpul Consultației Online. Totodată, în măsura în care sunteți deja pacientul FEMME BOUTIQUE MEDICAL, vom putea accesa informațiile din dosarul dumneavoastră medical.

Astfel, cu ocazia furnizării serviciului de Consultație Online putem prelucra și date cu caracter personal privind starea dumneavoastră de sănătate.

În situația în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal din alte surse decât cele enumerate anterior sau menționate în prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă vom contacta pentru a vă anunța că vă prelucrăm datele, dacă această acțiune nu este disproporționată sau prejudiciabilă.

Ce date cu caracter personal prelucrăm

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal I Consultații Online Femmeboutiquemedical.com

De asemenea, o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale, în calitate de prestatori de servicii medicale.

Cui divulgăm datele cu caracter personal

Împărtășim informațiile dumneavoastră personale cu companii care furnizează servicii în numele nostru, precum servicii de gestionare a programărilor, a dosarului medical. Ne asigurăm întotdeauna că aceste companii asigură același nivel de securitate al datelor dumneavoastră pe care vi-l oferim și noi. Dacă informațiile dumneavoastră vor fi trimise în afara Europei, ne asigurăm că acestea vor fi supuse unor standarde de protecție și securitate care sunt cel puțin egale cele utilizate de FEMME BOUTIQUE MEDICAL.

De asemenea, o parte din informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate către autoritățile statului, la solicitarea expresă a acestora (ex. instanțe, parchete, autoritățile cu putere de control asupra prestatorilor de servicii medicale etc.).

În ceea ce privește folosirea platformei Zoom sau a conturilor de e-mail (Gmail, Yahoo etc.), vă facem cunoscut că nu deținem controlul asupra acestora. Astfel, pentru mai multe detalii privind confidențialitatea datelor dumneavoastră prelucrate prin intermediul platformelor prin care vom comunica pentru Consultația Online, vă rugăm să consultați politica lor de confidențialitate, înainte să acceptați prestarea serviciului de Consultație Online.

FEMME BOUTIQUE MEDICAL nu poate fi răspunzătoare pentru compromiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal ca urmare a folosirii platformelor menționate anterior.

Cât timp stocăm datele dvs.

Stocăm informațiile dvs. cu caracter personal doar atât timp cât avem nevoie de ele pentru activitățile de Consultație Online.

Serviciile noastre sunt proiectate de așa natură încât să nu stocăm datele dumneavoastră pentru o perioadă mai mare.

Respectăm întotdeauna termenele impuse de dispozițiile legale.

Evaluăm riscurile de securitate prin raportare la folosirea și stocarea datelor dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu dispozițiile legale privind protecția datelor, aveți drepturile enumerate și descrise mai jos, pe care vi le puteți exercita prin utilizarea datelor de contact din cuprinsul Secțiunii „Datele de contact ale Operatorului”. Facem precizarea că nu toate drepturile sunt absolute și că pot să difere în funcție de motivul prelucrării datelor.

Vă vom răspunde solicitărilor în legătură cu drepturile dumneavoastră în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă avem nevoie de mai mult timp, vă vom informa despre acest aspect în interiorul termenului de o lună.

În situația în care nu primiți un răspuns în interiorul acestui termen, vă rugăm să reveniți către noi, eventual prin folosirea unei alte modalități de contact, înainte de a efectua demersuri în fața autorităților competente.

Dreptul dvs. de acces

Aveți dreptul să știți dacă vă utilizăm sau stocăm datele cu caracter personal. Acest drept se poate exercita prin solicitarea unei copii a datelor, cunoscută în mod obișnuit ca făcând o „solicitare de acces la date”.

În cazul în care vom constata că solicitările de acces sunt nefondate sau repetitive vom refuza accesul (motivat) sau vom percepe o taxă administrativă în vederea exercitării acestui drept.

Dreptul dvs. de rectificare

Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete. Acest drept se aplică întotdeauna.

În acest sens vă vom solicita următoarele informații:

  • Să ne precizați ce date sunt inexacte sau incomplete;
  • Să ne explicați cum ar trebui să corectăm datele;
  • Dacă este posibil, să ne faceți dovada inexactității datelor.

Dreptul dvs. de ștergere

În anumite circumstanțe ne puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal. Acest drept nu este unul absolut și este aplicabil în următoarele situații:

  • Datele nu ne mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost prelucrate;
  • V-ați retras consimțământul (retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării până la momentul retragerii);
  • Vă opuneți prelucrării datelor într-un anumit mod, iar în urma efectuării testului de echilibru, interesele dumneavoastră sunt superioare;
  • Avem o obligație legală să ștergem datele.

Dreptul dvs. la restricționarea prelucrării

Prin exercitarea acestui drept aveți posibilitatea să ne solicitați să nu utilizăm datele dumneavoastră în niciun fel și doar să le stocăm până când nu este solicitată o altă solicitare de la dumneavoastră, și anume:

  • ați solicitat rectificarea datelor;
  • v-ați opus ștergerii datelor în cazul prelucrării ilegale;
  • ne-ați solicitat să vă oferi anumite date pentru apărarea unui drept.

Dreptul dvs. de a vă opune prelucrării

Aveți dreptul să vă opuneți utilizării datelor personale în anumite circumstanțe. Dacă în urma analizării cererii și a efectuării unui test de echilibru, din motive legitime, nu putem da curs solicitării, vă vom transmite decizia noastră, motivată.

Dacă obiecția este absolută sau mai presus de interesele noastre, vom opri prelucrarea datelor personale pentru utilizarea la care v-ați opus.

Dreptul dvs. la portabilitatea datelor

Acest drept nu este aplicabil, deoarece nu sunt îndeplinite condițiile impuse pentru portabilitatea datelor dumneavoastră cu ocazia furnizării serviciului de Consultații Online.

Cu toate acestea, potrivit dispozițiilor legale din domeniul sănătății, dacă doriți ca istoricul dumneavoastră medical deținut de FEMME BOUTIQUE MEDICAL noastră să vă fie transferat, vă rugăm să ne solicitați acest lucru în scris, iar noi vă vom pune la dispoziție (dumneavoastră sau persoanelor/altor furnizori de servicii de sănătate/altor entități indicate de dumneavoastră) înregistrările privind istoricul medical.

Din considerente medico-legale vom păstra o copie a dosarului dumneavoastră medical pentru o perioadă adecvată de timp, dar nu mai mult de cinci ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu noi.

Dreptul dvs. de a depune o plângere în fața unei autorități

Dacă nu ați primit un răspuns sau nu sunteți mulțumit de răspunsul primit, vă facem cunoscut faptul că puteți formula plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, puteți formula plângere și în fața instanțelor de judecată.